Hvis du vil forære museet noget

 

Indsamling vedrørende industribyen Odense
Odenses status som et af landets vigtigste industrisamfund fra ca. 1830 til efter 2. Verdenskrig er ikke tilstrækkeligt repræsenteret i samlinger og formidling. Derfor ønsker Odense Bys Museer i disse år at supplere sine samlinger med henblik på at kunne vise denne vigtige historie.

Bilproduktion ved Thriges Fabrikker, 1912
Fotograf: Olaf Hjalmar Jacobsen

Genstande til belysning af industrialiseringsperioden er ikke kun maskiner og levn af produktionen, men også ting som kan dokumentere den med industrialiseringen forandrede byudvikling såsom arbejderboliger, uddannelses- og kulturinstituioner, infrastruktur, velfærdssamfundets entré på den historiske scene med mere. 

Museet er i besiddelse af mange gode enkeltgenstande fra perioden, men helheder bestående af flere genstande samt en jævn dækning af hele perioden er nødvendige, hvis man vil vise længere historiske forløb i udstillinger og anden formidling. Derfor tager museet med tak imod henvendelser om sådanne genstande.

Indsamling vedrørende den fynske regions historie
Den fynske regions historie findes ikke samlet repræsenteret på noget museum. Odense Bys Museer ønsker i sin formidling at udnytte sin centrale placering på Fyn til at råde bod på denne mangel ved ad åre at opbygge en samlet, historisk udstilling om regionens topografi og historie.

Odense Bys Museer modtager gerne tilbud om genstande til belysning af regionens historie. Hvis De har noget at tilbyde, så kontakt venligst museet på forhånd. Da en sådan indsamling foregår på tværs af de fynske museers ansvarsområder, vil museet kun foretage indsamling efter konsultation med de berørte museer. Da vi samler med bestemte formål og har begrænset magasinplads, forbeholder vi os ret til venligt at takke nej til tilbudte genstande, som ikke modsvarer de indsamlingsmæssige behov.

Henvendelse kan ske til
Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense. Tlf. 65514601, email: museum@odense.dk
Genstande modtages kun efter aftale.

Hvorfor siger vi somme tider nej tak?
Det sker jævnligt, at museet siger nej tak til tilbudte genstande. Ikke af utaknemmelighed eller uvenlighed, men fordi moderne museer skal være kritiske i deres indsamling.
Vi ønsker ikke på nogen måde at afholde folk med spændende genstande fra at henvende sig til museet, men blot at signalere, at vi er nødt til at se kritisk på tilbudte genstande, således at vi kan sige nej tak til dem som ikke modsvarer de samlingsmæssige behov og faglige ønsker.

 
 

Administration

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Tlf +45 6551 4601
museum@odense.dk
CVR: 39156040
EAN: 5790002433825

Nyhedsbrev

Bliv opdateret med nyheder og tilbud
Tilmeld
/OdenseBysMuseer